teksten corrigeren

Wat is corrigeren?

Wanneer je corrigeert, verbeter je onder meer spelfouten, tikfouten en fouten in interpunctie. Interpunctie is een moeilijk woord voor punten, komma’s, puntkomma’s etcetera. Simpel uitgedrukt zorg je er dus voor dat alle punten en komma’s op de juiste plek staan. Wie een tekst laat corrigeren kan er zeker van zijn dat er geen taalfouten in staan.


Er bestaan regels voor de Nederlandse spelling. Tekstcontrole.com zorgt ervoor dat deze regels in jouw teksten 100% worden toegepast. De kennis van de Nederlandse taal is conform het groene boekje, de officiële kennisgids van de Nederlandse taal. De door jou aangeleverde tekst wordt naast de lijst met regels gelegd en wordt verbeterd.


Wat is redigeren?

Een foutloze tekst is nog geen vloeiende tekst. Om een tekst vloeiend en lekker lopend te krijgen kan redigeren van enkele zinnen nodig zijn. Voor de lezer is een vlot lopende tekst van groot belang. Hij komt sneller tot de kern van de tekst en snapt sneller jouw boodschap. Voor de schrijver is een goed geredigeerde tekst van belang, omdat hij laat zien dat hij in staat is snel tot de kern van de zaak te komen. Tekstcontrole.com  redigeert de tekst met behoud van jouw eigenheid en persoonlijke touch. Lange of stroef lopende zinnen worden opnieuw geformuleerd. Vage omschrijvingen of inconsequenties worden verbeterd, overbodige woorden verwijderd en bijna vanzelfsprekend passen we je tekst aan in een actieve vorm.


Privacy en geheimhouding

Alle teksten worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Integriteit en privacy staan hierin centraal. Indien er sprake is van kenniseigendom, patenten in aanvraag, of opdrachten die wettelijke exclusiviteit vereisen, kan er een geheimhoudingsovereenkomst worden opgesteld.


Wat doet Tekstcontrole.com dus niet?

Goed om te weten is dat Tekstcontrole.com ook dingen niet doet. Zo verandert er niks aan de opbouw van de tekst of de indeling in alinea’s en inleidingen. Immers deze is vaak voorgeschreven door de ontvangende instantie. Dat de indeling voldoet aan de daarvoor gestelde eisen blijft je eigen verantwoordelijkheid.

Ook verandert Tekstcontrole.com niets aan je persoonlijke stijl.


Immers deze is uniek en hoort bij jou.


Wel zorgen wij ervoor dat jij  je op de beste manier presenteert en dat jouw werk en inspanning goed overkomt.OVER MIJ


Nederlandse taal loopt als een rode draad door mijn prive- en maatschappelijke leven. Eerst als lerares Nederlands en later als loopbaanadviseur. Ik verbeter teksten om personen beter voor de dag te laten komen, bedrijven representatiever te maken en niveaus op te krikken. Klik op mij of hieronder en lees mijn hele personalia.

SOORT DOCUMENTEN


Je boodschap komt alleen goed over als de taal in orde is. Profilering van jezelf of je bedrijf is gewoon belangrijk als je gezien wil worden en serieus genomen wil worden. Dat geldt bij sollicitaties, juridische kwesties, scripties, websites, etc. Kort gezegd: communicatie begint met goede taal. 

Klik hieronder om meer te lezen.

REVIEWS


De afgelopen jaren heb ik veel personen en bedrijven geholpen met de opbouw of correctie van hun documenten. De reviews zijn oprecht geschreven door klanten. Voor sommige klanten was het een eenmalige opdracht, anderen zijn inmiddels vaste klant waarmee ik wekelijks werk. Klik hieronder om hun bevindingen te lezen.